Logo
Header text
МАЙСТОРСКИ КЛАС С КАТЯ МЪНКОВА

 

ПРИНЦИПИ НА ДВИЖЕНИЕТО В АНИМАЦИЯТА. АНИМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ СИМБИОЗА МЕЖДУ 2D И 3D.

МАЙСТОРСКИ КЛАС С МАЯ БОЧЕВА

 

ОТ ИДЕЯТА И КОНЦЕПЦИЯТА ПРЕЗ ПРЕДПРОДУКЦИЯТА ДО ПРОДУКЦИЯ И ФИНАЛЕН ПРОДУКТ

МАЙСТОРСКИ КЛАС С ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

 

ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ И АВТОРСКА АНИМАЦИЯ. СПЕЦИАЛНИ ЕФЕКТИ ПРИ АНИМИРАНЕ

МАЙСТОРСКИ КЛАС С ВЕЛИСЛАВА ГОСПОДИНОВА

 

 

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ДИГИТАЛНИЯ КОМПОЗИТИНГ В АВТОРСКИТЕ КЪСОМЕТРАЖНИ АНИМАЦИОННИ ФИЛМИ. АНИМИРАНЕ ЧРЕЗ ADOBE AFTER EFFECTS

 

В този майсторски клас ще бъдат разгледани креативните възможности на дигиталния композитинг в услуга на авторската късометражна анимация. Дигиталният композитинг обикновено се свързва с процеса на пост-продукция и с комбинирането на сложни визуални ефекти върху вече заснети сурови кадри от игрални мега продукции. В анимационните филми, композитингът е задължителен етап, когато се работи с компютърно генерирани 2Dи 3D изображения, или с множество отделно заснети или анимирани елементи в различни традиционни анимационни техники. Но композитингът, сам по себе си, може да се превърне в изключително мощен инструмент за самата продукция на анимирано съдържание, а не да се ползва само като стадий от пост-продукцията. Черпейки от личния си опит като VFXкомпозитър на игрални филми, както и от работата си като създател на три късометражни анимационни филма, Велислава ще представи начини за използване на дигиталния композитинг, именно като главно средство за анимация и сътворяване на  нови авторски анимационни светове.

МАЙСТОРСКИ КЛАС С ЮРИ СЕКУЛОВ

 

 

ОСОБЕНОСТИ И СПЕЦИФИКА НА АНИМАЦИОННИЯ РИГ ЗА 2 D АНИМАЦИЯ. ОСНОВНИ ПРОГРАМИ ЗА АНИМИРАНЕ.

МАЙСТОРСКИ КЛАС С РОБЕРТ ПОПОВ

 

КЛАСИЧЕСКА АНИМАЦИЯ И РАБОТА С УЧЕНИЦИ